קרן סיוע לאמנים פלסטיים

הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר.

קרן סיוע לאמנים פלסטיים

הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר

המענקים יינתנו עפ"י קריטריונים ונהלים שקבעה בעמותה.
הגשת הבקשה תיעשה ע"י מילוי טופס בקשה ושאלון לתמיכה בבקשה וחתימתם ע"י האמן והגשתם לעמותה.

טופס הבקשה מופיע באתר האינטרנט של עמותת "אמנות בלתי נשכחת" וכן ניתן לקבלו בתיאום
טלפוני עם מזכירות העמותה.  מענה טלפוני בימים  א' – ה' בשעות 13:00-9:00,  17:00 – 19:00

ניתן להגיש בקשת סיוע בכל עת.

הכספים ינוהלו ע"י עמותת אמנות בלתי נשכחת (ע"ר), בהתאם להחלטות ועד העמותה.

קבצים מצורפים להורדה

יצירת אתר אינטרנט בעזרת WordPress.com
להתחיל